ἀφαιρήσουσιν

ἀφαιρήσουσιν
ἀφαιρέω
take away from
aor subj act 3rd pl (epic)
ἀφαιρέω
take away from
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀφαιρέω
take away from
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱φαιρήσουσιν , ἀφαιρέω
take away from
futperf ind act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀ̱φαιρήσουσιν , ἀφαιρέω
take away from
futperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἀφαιρέω
take away from
aor subj act 3rd pl (epic prose)
ἀφαιρέω
take away from
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
ἀφαιρέω
take away from
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”